Lähetystyö

Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn. Lähetyskäsky ei ole kehotus vaan se on jokaiselle kristitylle annettu tehtävä.

Kaste- ja lähetyskäsky "Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."

Päivi ja Sakari Löytty nimikkoläheteiksi Namibiaan

Urjalan seurakunnan uudet nimikkolähetit diakoni Päivi ja muusikko (MuT) Sakari Löytty lähtivät helmikuun alussa lähetystyöhön Namibiaan. Viimeeksi he ovat palanneet lähetystyön työjaksolta kotimaahan vuonna 2010.

Löytyt työskentelevät nyt pohjoisen Namibian Ambomaalla Namibian ev.lut. kirkon palveluksessa. Päivi tulee toimimaan lähetys- ja diakoniatyön tehtävissä, hänen työhönsä sisältyy paljon kouluttamista. Sakarin tehtävänä on toimia kirkon musiikkityön kehittämistehtävissä sekä toimia soitinopettajana.

Lähettikirje 4

Lähettikirje 3

Nimikkolähetit Päivi ja Sakari Löytty
Nimikkolähetit Päivi ja Sakari Löytty