Vapaaehtoisena seurakunnassa

Vapaaehtoistyö on oman ajan antamista toisten hyväksi ja yhdessätekemistä ilon kautta.

Urjalan seurakunnassa voit toimia vapaaehtoisena kerhonohjaajana, isosena, kuorolaisena, aamurukoilijana perjantaiaamuisin kirkossa, avustajana jumalanpalveluksissa sekä erilaisissa diakonian ja lähetyksen vapaaehtoistehtävissä. Voit toimia mm. lähimmäispalvelun ystävänä esim. yksinäiselle, Yhteisvastuukerääjänä tai erilaisissa kertaluonteisissa talkootehtävissä yhdessä muiden kanssa. Voit halutessasi tulla mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan jumalanpalveluksia. Auttavia käsiä tarvitaan koko ajan esimerkiksi erilaisten tilaisuuksien järjestelyissä.

Vapaaehtoiset saavat tehtäviinsä perehdytyksen.

Seurakunnassamme on upea vapaaehtoisten joukko, johon on helppo tulla mukaan, siis tervetuloa!

Haluatko ryhtyä seurakunnan vapaaehtoiseksi? Ota yhteyttä

Timo Kumpunen,

kirkkoherra,                                          puh. 040 804 8821, timo.kumpunen@evl.fi

avustajat jumalanpalveluksiin: tekstinlukijat, kolehdinkerääjät

Katariina Vuorinen  

kanttori vt.                                            puh. 040 804 8823, katariina.vuorinen@evl.fi

laulajat, kuorolaiset, konsertit

Sirkka Salminiemi,

perhetyöntekijä,                                   puh. 040 804 8824, sirkka.salminiemi@evl.fi

aamurukoilijat, Kirkon Ulkomaanavun vapaaehtoiset, Naisten pankin vapaaehtoiset, lähetystyön vapaaehtoiset, kerhonojaajat varhaisnuorten kerhoihin

Olavi Rissanen,

srk-pastori vs.,                                     puh. 040 804 8822                

olavi.rissanen@evl.fi              

isoset sekä rippi- että lastenleireille

Riitta Poikselkä

vs.diakoniatyöntekijä,                       puh. 040 804 8825, riitta.poikselka@evl.fi

ystävien välitys vanhuksille (lähimmäispalvelu), Yhteisvastuukerääjät, olopäivien, ikäihmisten kerhojen, diakonian kirkkopyhien ja muiden tilaisuuksien vapaaehtoiset.

 

Vapaaehtoinen voi vaikka ulkoiluttaa vanhusta.
Kuva: Janne Ruotsalainen/Kirkon kuvapankki