kolumbialainen tyttö

Lähetys - ja avustustyö

Lähetystyö

Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn. Lähetyskäsky ei ole kehotus vaan se on jokaiselle kristitylle annettu tehtävä.

Kaste- ja lähetyskäsky "Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."

 

Lähetysjärjestöt

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyö on organisoitu kirkon lähetysjärjestöjen kautta. Kiinnostus lähetystyötä kohtaan lisääntyi Suomessa 1800-luvun puolivälissä. Lähetysinnostus johti Suomen Lähetysseuran perustamiseen vuonna 1859. Se on edelleen kirkon lähetysjärjestöistä suurin.

Kirkon lähetysjärjestöt ovat:

Postimerkkikeräys

Valtava määrä erilaisia postikortteja.

Voit tukea Lähetysseuran työtä myös lahjoittamalla meille postimerkkejä, kortteja ja vanhoja rahoja. Tavarat myydään keräilijöille Suomen Filatelistiseuran järjestämissä huutokaupoissa ja Suomen Postimerkkilehden Online-huutokaupoissa. Tuotot ohjataan Suomen Lähetysseuran ulkomaisen työn hyväksi.

Mitä voin lähettää?

  • postimerkkejä
  • postikortteja (Huomioi, että tällöin lähettäjä antaa luvan nimensä ja osoitteensa näkymiseen kortin ostajalle.)
  • ensipäiväkuoria
  • vanhoja rahoja
  • mitaleja ja kunniamerkkejä

Miten toimitan lahjoitukset perille?

  • Lähetä tavarat osoitteeseen: Suomen Lähetysseura / Postimerkkikeräys, PL 56, 00241 Helsinki
  • Tuo tavarat Lähetysseuran toimistoon, Maistraatinportti 2a, arkisin klo 9–15.30
  • Vie tavarat seurakuntasi kirkkoherranvirastoon
  • Tilaa keräyskuoria, joissa on valmiina osoite ja postimaksu maksettu.

Lisätietoja

Raija Pajuniemi
postimerkkikerays(at)suomenlahetysseura.fi
puh. 0400 227 381

 

Tasauskeräys

Valo jakaantuu tasaisesti maailmaan kaksi kertaa vuodessa, syys- ja kevätpäiväntasauksina. Tasauksen tarkoitus on muistuttaa, että globaali hyvinvointi ei jakaudu tasaisesti edes silloin. Kampanjan tavoite on pyrkiä tasaamaan globaalia hyvinvointia keräämällä lahjoituksia heikoimmassa asemassa olevien hyvinvoinnin edistämiseksi.

Ilmastonmuutoksen vaikutuksista kärsivät eniten kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ihmiset. Kuivuus ja äärimmäiset sääolosuhteet vievät perheiltä mahdollisuuksia elinkeinoon, ravintoon ja puhtaaseen veteen. Samalla nämä ihmiset ovat vaikuttaneet ilmastonmuutoksen syntyyn kaikkein vähiten. Siksi on oikeudenmukaista, että pyrimme yhdessä tasaamaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

Paljon on vielä tehtävissä! Lähetysseura tukee yhteisöjä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja sen hillitsemisessä. Autamme paikallisten kumppaneidemme kanssa erityisesti kaikkein köyhimpiä ympäri maailmaa.

Yhdessä voimme auttaa!