Surussa ja toivossa kanssanne

"Jumala, taivaallinen Isä. Elämä näyttää täällä hautausmaalla niin toisenlaiselta kuin tavallisessa elämänmenossa. Minun on vaikeaa saada selvää ajatuksistani, mutta en voi olla tulematta tänne. Seison tässä ja muistelen. Kukka haudalla, palava kynttilänliekki ilmaiskoon jotakin siitä, mitä tunnen.." (Rukous omaisen haudalla, Virsikirjan liiteosa)

 

Hautajaiset ovat askel surun elämisessä

Hämmennys, lamaantuminen, avuttomuus ovat tuttuja tuntoja kuoleman kohdatessa elämämme lähipiirin. Seurakunnan työntekijät tahtovat olla tukena käytännön hautausjärjestelyissä. Urjalan seurakunnassa on tapana toimia näissä asioissa seuraavanlaisesti.

 

1. Yhteydenotto

Ota yhteyttä kausityöntekijä Satu Laaksoon, joka vastaa hautausmaasta, tai suoraan pappiin. Satu Laakson kanssa voit sopia hautapaikan, hautaan siunaamisen ajankohdan sekä saada tietoosi ko. ajankohtana palveluksessa olevan papin/ papit ja kanttorin.

 

2. Hautapaikka

Urjalan hautausmaalla on mahdollisuus tuhkan kätkemiseen muisto- tai uurnalehtoon ja arkkuhautaukseen suku- ja rivihautoihin. Hautaamiseen liittyvistä toimenpiteistä perittävät korvaukset löytyvät täältä. Kirkollisena toimituksena hautaan siunaaminen on ilmaista. Kirkollinen hautaan siunaaminen kuuluu kaikille kirkon jäsenille.

 

3. Sanomakellot

Sanomakellot soitetaan yleensä vainajaa hautausmaalle tuotaessa. Hautaustoimisto ja kirkon suntio ovat tässä yhteistyössä.

 

4. Arkkualban käyttömahdollisuus

Seurakunnasta on mahdollisuus lainata ensisijaisesti tuhkaussiunauksia varten Virve Lehmuksen suunnittelema ja valmistama arkkualba. Arkkualban käytöstä on sovittava etukäteen suntio Lari Pynnän tai kausityöntekijä Satu Laakson kanssa.

Arkkualbaa käytetään kirkossa toimitetuissa tuhkaussiunauksissa. Albaa ei voi viedä ulos eikä alban päälle voi laittaa kukkia eikä arkkulaitetta.

 

5. Toimituskeskustelu papin kanssa

Omaisten ja papin kohtaminen ennen hautaan siunaamista on tarpeellinen. Siinä käydään läpi hautaan siunaamiseen ja muistotilaisuuteen liittyviä käytännön järjestelyjä. Viivähdetään poisnukkuneen elämänvaiheissa ja kiitollisuutta tuntien muistellaan yhdessä elettyjä vuosia tai kipeyttä tuntien kerrataan kuolemaan liityneitä kokemuksia.

 

6. Hautaan siunaaminen

Kun vanhaan hautaan tulee uusi hautaus, omaisten tehtävä on huolehtia kiven siirrosta haudalta hautauksen ajaksi. Satu Laaksolta saa neuvoja kivien siirrosta.
Hautaan siunaaminen toimitetaan hautausmaan sisällä olevassa kirkossa tai varsinkin kesällä haudalla. Kantajat menevät noin 15 min ennen siunaamisen ajankohtaa vainajien säilytyshuoneelle. Suntio antaa ohjeet saaton kulkemisesta kirkkoon ja taas kirkosta haudalle. Hän kulkee saaton edellä. Kukat voidaan laskea kirkossa tai vasta haudalla.

  

7. Muistotilaisuus

Muistotilaisuus on yksityinen tilaisuus, jossa seurakunta mielellään palvelee mahdollisuuksien mukaan. Muistotilaisuuksia varten seurakunta vuokraa seurakuntataloa, jossa näillä näkymin alkaa vuoden 2017 aikana peruskorjaus, jonka ajan talo on poissa käytöstä.

 

8. "Kiitostaminen"

Hautaan siunaamisesta seuraavan sunnuntain jumalanpalveluksessa luetaan, omaisten niin toivoessa, vainajien nimet ja ikävuodet, sytytetään kynttilä ja luetaan kiitosrukous.

 

9. Kirkkoon kuulumattoman hautaan siunaaminen

Kirkollinen hautaan siunaaminen voidaan poikkeuksellisesti toimittaa myös kirkkoon kuulumattomalle, jos omaiset sitä pyytävät. Hautaan siunaamista ei toimiteta, jos vainaja on eläessään ilmaissut, ettei halua tulla haudatuksi kirkollisesti. Vainajan vakaumusta tulee kunnioittaa.

Kirkollisten toimitusten kirja löytyy Suomen ev.lut.kirkon sivuilta.

Hautaamiseen liittyvät maksut

Palava kynttilä