Tuetaan vanhemmuutta

Kun vanhempi voi hyvin, lapsi voi hyvin. Lapsen ja vanhemman välinen myönteinen suhde edistää lapsen kehitystä. Sen sijaan vanhemman yksinäisyys, stressi tai sosiaalisen tuen puute ovat riskitekijöitä koko perheen hyvinvoinnille.

Tuen tarpeellisuudesta huolimatta monien isien ja äitien kokemus on, että arjen vanhemmuushaasteisiin tukea on saatavilla liian vähän.

Yhteisvastuu 2020 tekee ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä Suomessa ja maailman katastrofialueilla.

40 % keräystuotosta käytetään vanhemmuutta tukeviin toimiin Suomessa yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Pelastakaa Lapset ry:n kanssa. Tuki voi olla esim. vertaistukea vanhemmille, perheen yhteinen harrastusmahdollisuus tai luotettavan aikuisen tuki kuormittuneelle perheelle.

60 % keräystuotosta ohjataan kansainväliseen apuun Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta. Maailmalla tuetaan erityisesti naisten ja äitien koulutusta, mikä parantaa toimeentulomahdollisuuksia.

Koska koronavirusepidemia vaikeuttaa paikallisen keräyksen järjestämistä, voit osallistua myös perinteisellä tilisiirrolla.

70 vuotta yhteisvastuuta

Vuonna 2020 Yhteisvastuukeräys juhlii 70 vuotta jatkunutta, vuonna 1950 alkanutta taivaltaan. Keräys kehitettiin aluksi kotimaan tarpeisiin. Vuodesta 1963 lähtien keräys on ollut rahoittamassa myös Kirkon Ulkomaanavun työtä maailman vaikeimmilla alueilla.

tilisiirto, yhteisvastuu, Urjala
Klikkaa kuva suuremmaksi. Muista maksaessasi käyttää Urjalan seurakunnan viitenumeroa 302643. Kiitos avustasi!
yhteisvastuu