Kaste, lapsen ensimmäinen suuri juhla

Kodissa on uusi pieni perheenjäsen. Hän tuo mukanaan monia muutoksia perheen elämään. Jumala antakoon vanhemmille siunauksensa vaativassa kasvatustehtävässä.

Kasteen ajasta ja paikasta on hyvä sopia seurakunnan kanssa riittävän ajoissa. Oman seurakunnan papin voi varata kirkkoherranvirastosta joko käymällä virastossa ma-to klo 9-12 tai puhelimitse (puh. 040 804 8820) ma-to klo 9-15. Kirkossa tapahtuvassa kasteessa myös kanttori voi olla mukana toimituksessa. 

Urjalan seurakunnalla on kastemekko, jota voidaan sopimuksesta lainata myös kodeissa käytettäväksi.

Vanhempien kanssa niin sovittaessa, kasteen jälkeisenä sunnuntaina lapsen nimi luetaan jumalanpalveluksessa ja hänen puolestaan rukoillaan. Myös paikallislehden kirkollisissa ilmoituksissa lapsen nimi voidaan sovittaessa ilmoittaa. 

Alla olevan linkin kautta pääse kirkon yhteisille kastetta koskeville sivuille.

Olkoon lapsen kastaminen perheessä tapahtuma, joka rohkaisee luottamaan Jumalan rakkauteen ja huolenpitoon.

Kummit siunaavat kastettavan lapsen
Kuva: Aarne Ormio/Kirkon kuvapankki

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen