Uutislistaukseen

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys 13.-17.5.2024 ja varsinainen vaalipäivä su 26.5.2024

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa tietyin edellytyksin äänestää ennakkoon kotonaan. Hänen tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse 040 8048821 tai 040 804 8829 viimeistään pe 10.5. klo 16 seurakuntatoimistoon.

Äänioikeus ylimääräisessä seurakuntavaalissa on Urjalan seurakunnan jäsenellä, joka on 17.3.2024 merkitty seurakunnan jäseneksi ja täyttänyt 16 vuotta viimeistään 26.5.2024.

3.5.2024 10.13